Bystyret i Trondheim kommune til Trondheim Spektrum under koronakrisen

Bystyret i Trondheim kommune ble flyttet til Trondheim Spektrum

 

Under koronakrisen har bystyret til Trondheim kommune blitt gjennomført på videolink. De trengte større møtelokale for å gjennomføre fysisk møte og ville flytte møtet til våre store og flotte lokaler.

 

17.juni ble første gang bystyret samlet seg utenfor rådhuset, her i Trondheim Spektrum. Vi rigget til  med god plass mellom hver bystyremedlem på gulvet og på podiet i vår konferansesal for å imøtekomme smittevernreglene. Vi har flere toalettsoner og alle medlemmene fikk hver sin ladestasjon ved sine bord.

 

Vi fikk mange gode tilbakemeldinger, både på lokaler og mat servering, og ser frem til å ta de imot neste gang.