Har dere servering av mat og drikke?

Trondheim Spektrums restauratør tar hånd om alt fra enkle kaffepauser og kafeteriadrift til store banketter. Restauratøren har enerett til all servering i lokalene, og besørger servering etter nærmere avtale.