NIPA

Opptak fra sist debatt

NIPANasjonal Idrettspolitisk Arena – er en årlig møteplass for aktører innen idrett, politikk, næringsliv, media og forskningsmiljø der viktige idrettspolitiske tema løftes opp og debatteres. Tidenes aller første NIPA ble arrangert på Brekstad 2-4. september 2021.

NIPA 365 – I tillegg til den fysiske møteplassen en gang i året på Brekstad arrangerer NIPA også digitale debatter med jevne mellomrom.

NIPA er et samarbeid mellom Roret KF, Ørland Kommune, Trøndelag Idrettskrets og Trondheim Spektrum.

For mer info om NIPA, se www.nipa.no

 

 

 

IDRETTENS AUTONOMI 

Torsdag 30. september arrangerte NIPA en digital debatt der temaet var «Idrettens autonomi». Dette er et tema som jevnlig diskuteres og nå senest i forbindelse med Skiforbundet og Bråthen-saken. Spørsmålene på torsdagens debatt var mange og noen var;

• Hvorfor er det slik?
• Er det gitt hva svaret på dette er, eller..?

Sentral deltakelse fra idrett, politikk, næringsliv og media med Tor Idar Aune som debattleder.

Her er opptak av sendingen:
Idrettens Autonomi – NIPA