Naboinformasjon

Her vil vi legge ut aktuelle innlegg som berører våre naboer. Vi ønsker at også beboerne i Klostergata føler seg godt tatt vare på.

I samarbeid med politiet, Trondheim bydrift og Trondheim parkering, har vi lagt planer for god trafikkavvikling under store arrangement. Det legges opp til bruk av shuttlebusser. Besøkende går siste stykke til fots.

Det betyr at Klostergata blir sperret for vanlig trafikk under konserter, storkamper og messer. Dette for å unngå for hard trafikkbelastning til beste for beboerne i området.

Samtidig vil vi sikre at beboerne i området blir minst mulig berørt. Øyabeboere skal ikke føle seg stengt inne under store arrangement.

 

 

Informasjon Hjelpemiddelmessen 2023

Hjelpemiddelmessen arrangeres i Hall F i Trondheim Spektrum tirsdag 26. september og             onsdag 27. september 2023.

Opprigg starter mandag 25. august kl 16:00 og vil pågå frem til kl 22:00

Hjelpemiddelmesse Åpningstider:

Tirsdag 26. september                                                             10:00 – 16:00

Onsdag 27. september                                                              09:00 – 16:00

Nedrigg : Onsdag 27. september                                           15:00: 18:00

 

Det ventes ca 1000 besøkende til messa fordelt over de to dagene messen varer. De fleste besøkende forventes å ankomme i bil. Dette er en messe der det er et transportbehov både for utstillere og besøkende. Det er derfor gitt tillatelse til ekstra parkeringsplasser på festplassen og logistikksonen  utenfor Trondheim Spektrum.

Nedrigg starter umiddelbart etter messens slutt og vil vedvare til ca kl 18:00. Det må påregnes noe trafikk i messens åpningstider.

 

 

Informasjon Riksmøtet Rema 1000

Riksmøtet arrangeres i Hall A i Trondheim Spektrum lørdag 2. september 2023.

Opprigg startet søndag 27. august (kveld) og vil pågå frem til fredag 1. september

Riksmøtet:

Fredag 1. september                     Prøver

Lørdag 2. september                     Arrangementsdag

Alle gjestene ankommer arenaen med shuttlebusser fra 3 ulike holdeplasser i sentrum og blir satt av på Ila Kirke (krysset Erling Skakkes gate/Elvegata). Derfra går de forbi kirka, ned bakken og over broen til arenaen. Parkeringsplassen utenfor tennishallen er av denne grunn ikke tatt ut til arrangementet.

Nedrigg starter umiddelbart etter festen er slutt og vil pågå til en gang utpå kvelden søndag 3. september. I ned riggs perioden vil det forekommen noe godstransport.

 

 

 

Arrangementer i Trondheim Spektrum perioden 04.sept – 10.sept 2023.


Åpningscup arrangeres i Trondheim Spektrum – 04.sept – 10.sept 2023

Arrangør er Norges Håndballforbund region Nord, og de kontaktes ved spørsmål omkring dette arrangementet.

For perioden 04.september til 10.september er det kamper i aldersbestemte klasser.

Trondheim Spektrum har tatt ut parkeringsplassen ved tennisbanene/Trondheim Spektrum i hele denne perioden, og disponeres etter deres behov.

Det vil gå kamper i alle hallene i Spektrum i denne perioden.

Klostergata og øvrige utearealer reguleres ihht. arrangementsplanene.

Det må forventes en del biltrafikk i forbindelse med avslipp og henting av utøvere, og det må forventes at lag varmer opp på uteområdene rundt anlegget.

 

 

Informasjon Aqua Nor 2023

Aqua Nor arrangeres i Trondheim Spektrum tirsdag 22. august – torsdag 24. august

Opprigg starter mandag 31. juli og vil pågå helt frem til messestart. Parkeringsplassen utenfor tennishallen er tatt ut til arrangementet i tidsrommet 31. juli-28. august. I år vil det bli satt opp utstillertelt på p-plassen og benyttes derfor ikke til parkering.

Åpningstider:

  • Tirsdag 22. august: Kl. 10.00-17.00
  • Onsdag 23. august: Kl. 10.00-17.00
  • Torsdag 24. august: Kl. 10.00-17.00

Det er satt opp shuttlebusser fra hotellene i byen morgen og ettermiddag, disse har avstigning i Elvegata. Bussene fra Heimdal og Hell kommer ned Klostergata med avstigning ved arenaen. Retur både fra Elvegata og fra arenaen. I tillegg vil flybussen ha avgang fra arenaen på ettermiddagene.

 

For taxier er det etablert holdeplass for av- og påstigning på p-plass ved idrettsbanen.

 

Som ved andre større arrangement står det trafikkinformasjonsvakter i krysset Klostergata/Mauritz Hansensgate, ved idrettsbanen og ved arenaen. Mellom kl. 13.30-14.30 vil det også stå ekstra vakt i området Gudrunsgate/Andungen Barnehage for å ivareta trygg skolevei.

 

Nedrigging starter umiddelbart etter messeslutt torsdag 24. august. Arbeidet vil pågå hver dag, også gjennom helgen og på kveldstid. I hovedsak vil det frem til mandag 28. august bli klargjort for transport ut fra området. Mandag 28. august forventes derfor å bli dagen med størst trafikkbelastning ut fra arenaen. Dette vil avta utover i uka.

 

Les mer om Nor-Fishing her: www.aquanor.no

 

 

 

 

UKM – TRONDHEIM 2023

I perioden 23.- 27. juni gjennomføres ungdommens kulturmønstring (UKM) i Trondheim. Deltakere i UKM skal overnatte i Trondheim Spektrum og det ventes ca 500 barn og unge. Disse vil være under oppsyn av foresatte i den tid de er i anlegget. I tillegg vil det også være personell fra Trondheim Spektrum til stede. Hovedinngang vil bli bemannet med vekter hele døgnet i denne perioden og anlegget vil kun være åpent for deltakere i UKM.

Ift gjennomføringen så vil det fra fredag 23.06 ca kl 13: 00 ankomme busser med deltakere. Bussene vil så forlate området straks etter at deltagerne er levert. Ifølge planen så vil det ankomme busser med ujevne mellomrom og frem til ca kl 19:00.

Deltakere på UKM vil forlate arenaen daglig kl 09:00 fra lørdag og frem til og med tirsdag.
De vil da oppholde seg andre steder ifm ulike arrangement i Trondheim frem til ca kl 21:00 på kveldene. De vil da returnere til Trondheim Spektrum for overnatting.

Det vil foregå noe rigging ved arenaen fredag 23. juni på formiddagen og i den forbindelse kan det forventes noe ekstra bil trafikk. Dette følges opp av arrangør og gjøres i ordnede former i tråd med gjeldende trafikkreglement.

 

 

NM – Veka TRONDHEIM 2023

16.-18. juni gjennomføres deler av NM-VEKA 23 i Trondheim Spektrum. På anlegget denne helgen skal Functional Fitness og Sportsdans gjennomføre sine Norgesmesterskap. NRK er tilstede for å filme konkurransene. Det vil også foregå en del aktivitet på Stadion i forbindelse med NM-Veka, men dette har ikke noe og gjøre med leieforholdet arrangøren har på Trondheim Spektrum.

Det er ingen parkering ved Trondheim Spektrum under NM-Veka. Vi anbefaler derfor publikum å reise kollektivt eller komme gående til Spektrum, enten via gangbroene over Nidelva eller langs Klostergata.

Det vil foregå noe rigging ved anlegget fra torsdag 15.juni, og i den forbindelse kan det forventes noe ekstra trafikk. Dette oversees av arrangør og gjøres i ordnede former i tråd med gjeldende trafikkreglement.

ANLEGGET ER ÅPENT FOR PUBLIKUM

Lørdag 17. juni 10.00 – 18.00

Søndag 18. juni 10.00 – 17.00

RIGGING

Opprigg 15. og 16. juni
Nedrigg 17.juni

Natt til 16.juni vil det foregå noe rigging utover natten i F-hallen.

INNGANGER

Hovedinngang 1 og 2 vil være åpne gjennom mesterskapsgjennomføringen.

 

 

 

Info Filmkonsert Harry Potter 1-4. juni 2023

Lørdag 3. juni arrangeres Harry Potter og De vises stein in Concert i Hall A i Trondheim Spektrum. Det er forventet ca. 3 500 publikummere. Det er ingen alkoholservering under dette arrangementet.

Opprigg fra torsdag 1. juni kl. 08:00. Prøver fredag 2. og lørdag 3. juni. Nedrigg starter umiddelbart etter filmkonserten er slutt (lørdag 3. juni kl. 22:15) og vil pågå til søndag 4. juni kl. 19:00. Det vil foregå noe rigging innendørs på nattestid, men denne vil medføre minimalt med støy.

Lørdag 3. juni

Kl. 17:30               Dørene åpner for publikum

Kl. 19:00               Showstart

Kl. 22:15               Slutt show, publikum ledes ut av arenaen og beveger seg ut av området til fots

Parkeringsplassen utenfor tennishallen er tatt ut lørdag 3. juni og vil være bemannet med parkeringsvakt iht arrangementsplan.

Som ved andre større arrangement står det trafikkinformasjonsvakter i krysset Klostergata/Mauritz Hansensgate, ved Ilen Kirke, ved idrettsbanen og ved arenaen.

Taxier tillates å kjøre ned Klostergata med avstigning/påstigning ved arenaen.

 

 

 

AUTOPIA TRONDHEIM 2023

12.-14.mai er det bilmesse i Trondheim Spektrum. Dette er en messe som viser frem det nye innen bilverden og det forventes en plass mellom 10000-15000 besøkende i løpet av helgen.

Det er ingen parkering ved Trondheim Spektrum under Autopia Trondheim. Vi anbefaler derfor publikum å reise kollektivt eller komme gående til Spektrum, enten via gangbroene over Nidelva eller langs Klostergata.

Det vil foregå testkjøring av biler i området rundt arena og opp Klostergata. Dette oversees av arrangør og gjøres i ordnede former i tråd med gjeldende trafikkreglement.

 

MESSEN ER ÅPEN

Fredag 12. mai 12.00 – 18.00

Lørdag 13. mai 10.00 – 18.00

Søndag 14. mai 10.00 – 17.00

 

RIGGING

Opprigg 10. – 12. mai
Nedrigg 14. – 15. mai

Natt til 15. mai vil det foregå rigging utover natten. Det meste av riggingen vil foregå i Hall A etter kl 23.00 men noe trafikkstøy må påberegnes.

 

INNGANGER

Hovedinngang 1 og 2. HC inngang 1.

 

 

 

 

Informasjon Finn Fram Fest søndag 16. april 2023

Søndag 16. april arrangeres Finn Fram Fest i alle hallene i Trondheim Spektrum i regi av Trondheim Kommune.

Finn Fram Fest skal gjøre det lettere for liten og stor å finne fram til fritidsaktiviteter i Trondheim. Her kan hvem som helst komme og se, prøve, gjøre og oppdage nye fritidsaktiviteter eller finne noe å engasjere seg i. Frivillige lag og foreninger, offentlige aktører og store og små organisasjoner går sammen og fyller Trondheim Spektrum med musikk, bordtennis, curling, sang, sirkus, fekting, dans, mat, bowling, kor, håndbak, landhockey, speider, fiske, cheerleading, e-sport og gaming, friluftsaktiviteter og mye mer. Det vil også bli noen stander utendørs rundt arenaen.

 

Kjøreplan:

Lørdag 15. april

Kl. 16:00 – 21:00               Opprigg

 

Søndag 16. april

08:00 – 11:00                     Opprigg

12:00 – 16:00                     Finn Fram Fest

16:00 – 21:00                     Nedrigg

 

Lørdag 15. april i tidsrommet kl. 16:00 – 21:00 og søndag 16. april i tidsrommene kl. 08:00 – 11:00 og kl. 16:00 – 21:00 blir det noe trafikk ned Klostergata når aktørene til Finn Fram Fest skal rigge opp/ned sine stander.

Parkeringsplassen utenfor tennishallen er tatt ut til arrangementet lørdag 15 og søndag 16. april og iht arrangementsplanen vil den være bemannet med parkeringsvakt søndag 16. april.

Som ved andre større arrangement står det trafikkinformasjonsvakter i krysset Klostergata/Mauritz Hansensgate og ved arenaen.

 

Info MGP og Utdanningsmessa søndag 29. nov – søndag 5. feb

Lørdag 4. februar arrangeres MGP i Hall A i Trondheim Spektrum. Det er forventet ca. 8 000 publikummere.

Opprigg lørdag 28. jan kl. 23:00 – onsdag 1. feb. Lydprøver torsdag 2 og fredag 3. feb. Nedrigg starter umiddelbart etter showet er slutt (lørdag 4. feb kl. 22:15) og vil pågå til søndag 5. feb kl. 23:00. Det vil foregå noe rigging på nattestid, blant annet lossing/lasting av trailere natt til søndag 29. nov og søndag 5. feb. Resten av nattriggingen foregår innendørs og vil medføre minimalt med støy.

Lørdag 4. februar

Kl. 15:00               Generalprøve

Kl. 18:00               Dørene åpner for publikum

Kl. 19:50               Showstart

Kl. 22:15               Slutt show, publikum ledes ut av arenaen og beveger seg ut av området til fots

Kl. 22:30               Nachspiel Hall E (slutter kl. 01:30)

Parkeringsplassen utenfor tennishallen er tatt ut søndag 29. nov – søndag 5. feb og vil være bemannet med parkeringsvakt lørdag 4. feb iht arrangementsplan.

Som ved andre større arrangement står det trafikkinformasjonsvakter i krysset Klostergata/Mauritz Hansensgate, ved Ilen Kirke, ved idrettsbanen og ved arenaen.

Taxier tillates å kjøre ned Klostergata med avstigning/påstigning ved arenaen.

 

 

Utdanningsmessa, for elever fra VGS/Ungdomsskolen, arrangeres i Hall D torsdag 2 og fredag 3. februar. Det er forventet ca. 6 000 besøkende totalt på disse to dagene.

Opprigg mandag 30.jan kl. 12.00 – onsdag 1. feb kl. 23.00. Nedrigg fredag 3. feb kl. 14:00 – lørdag 4. feb kl. 01:00.

Det vil bli en del varetransport til hallen mandag 30. jan – torsdag 2. feb. Det kan forekomme noe støy i form av truck- og noe lastebilkjøring i forbindelse med nedrigg.

Åpningstider Utdanningsmessa:

  • Torsdag 2. feb kl. 09:00 – 15:00
  • Fredag 3. feb kl. 09:00 – 14:00

Publikum kommer enten med buss eller gående, kun unntaksvis med bil. Utstillere blir oppfordret til å unngå bil og informeres om muligheter for å gå eller reise kollektivt. Transport og parkering dirigeres av trafikkvakt iht arrangementsplanen.

 

 

Idrettsfestivalen

11.- 14. januar er det Idrettsfestivalen i Trondheim Spektrum.

Idrettsfestivalen er et idrettsarrangement for voksne i alderen 16-70 år. Aktiviteten foregår innendørs i hallene. Det er rundt 430 påmeldte lag.

Det vil være rigging på arenaen fra 11.januar kl 14.00 og rigg for arrangementet avsluttes 14.januar kl 20.00.

 

Det forventes en del biltrafikk i forbindelse med dette arrangementet, og parkeringsplassen ved tennishallen tas ut til arrangementsformål fra og med 11.januar til og med 14.januar.

På kampdagene vil Klostergata reguleres med personell iht. vedtatte arrangementsplaner.

 

 

Gjensidige-Cup i Januar

5-8 januar er det Gjensidige-Cup i Trondheim Spektrum.

Gjensidige-Cup er en treningsturnering for herrelandslaget i håndball, der Norge spiller mot USA, Portugal og Brasil i A-Hallen 5, 7 og 8 Januar.

 

Det vil være rigging på arenaen fra og med 02.januar kl. 1600, og rigg for arrangementet avsluttes mandag 09.januar kl. 2300.

Det forventes omtrent 5000 tilskuere til hver kamp.

Det forventes  en del biltrafikk i forbindelse med dette arrangementet, og  parkeringsplassen ved tennishallen tas ut til arrangementsformål fra og med 01.januar til og med 09.januar.

På kampdagene vil Klostergata reguleres med personell ihht. vedtatte arrangementsplaner.