Naboinformasjon

Her vil vi legge ut aktuelle innlegg som berører våre naboer. Vi ønsker at også beboerne i Klostergata føler seg godt tatt vare på.

I samarbeid med politiet, Trondheim bydrift og Trondheim parkering, har vi lagt planer for god trafikkavvikling under store arrangement. Det legges opp til bruk av shuttlebusser. Besøkende går siste stykke til fots.

Det betyr at Klostergata blir sperret for vanlig trafikk under konserter, storkamper og messer. Dette for å unngå for hard trafikkbelastning til beste for beboerne i området.

Samtidig vil vi sikre at beboerne i området blir minst mulig berørt. Øyabeboere skal ikke føle seg stengt inne under store arrangement.

 

 

Info MGP og Utdanningsmessa søndag 29. nov – søndag 5. feb

Lørdag 4. februar arrangeres MGP i Hall A i Trondheim Spektrum. Det er forventet ca. 8 000 publikummere.

Opprigg lørdag 28. jan kl. 23:00 – onsdag 1. feb. Lydprøver torsdag 2 og fredag 3. feb. Nedrigg starter umiddelbart etter showet er slutt (lørdag 4. feb kl. 22:15) og vil pågå til søndag 5. feb kl. 23:00. Det vil foregå noe rigging på nattestid, blant annet lossing/lasting av trailere natt til søndag 29. nov og søndag 5. feb. Resten av nattriggingen foregår innendørs og vil medføre minimalt med støy.

Lørdag 4. februar

Kl. 15:00               Generalprøve

Kl. 18:00               Dørene åpner for publikum

Kl. 19:50               Showstart

Kl. 22:15               Slutt show, publikum ledes ut av arenaen og beveger seg ut av området til fots

Kl. 22:30               Nachspiel Hall E (slutter kl. 01:30)

Parkeringsplassen utenfor tennishallen er tatt ut søndag 29. nov – søndag 5. feb og vil være bemannet med parkeringsvakt lørdag 4. feb iht arrangementsplan.

Som ved andre større arrangement står det trafikkinformasjonsvakter i krysset Klostergata/Mauritz Hansensgate, ved Ilen Kirke, ved idrettsbanen og ved arenaen.

Taxier tillates å kjøre ned Klostergata med avstigning/påstigning ved arenaen.

 

 

Utdanningsmessa, for elever fra VGS/Ungdomsskolen, arrangeres i Hall D torsdag 2 og fredag 3. februar. Det er forventet ca. 6 000 besøkende totalt på disse to dagene.

Opprigg mandag 30.jan kl. 12.00 – onsdag 1. feb kl. 23.00. Nedrigg fredag 3. feb kl. 14:00 – lørdag 4. feb kl. 01:00.

Det vil bli en del varetransport til hallen mandag 30. jan – torsdag 2. feb. Det kan forekomme noe støy i form av truck- og noe lastebilkjøring i forbindelse med nedrigg.

Åpningstider Utdanningsmessa:

 • Torsdag 2. feb kl. 09:00 – 15:00
 • Fredag 3. feb kl. 09:00 – 14:00

Publikum kommer enten med buss eller gående, kun unntaksvis med bil. Utstillere blir oppfordret til å unngå bil og informeres om muligheter for å gå eller reise kollektivt. Transport og parkering dirigeres av trafikkvakt iht arrangementsplanen.

 

 

Idrettsfestivalen

11.- 14. januar er det Idrettsfestivalen i Trondheim Spektrum.

Idrettsfestivalen er et idrettsarrangement for voksne i alderen 16-70 år. Aktiviteten foregår innendørs i hallene. Det er rundt 430 påmeldte lag.

Det vil være rigging på arenaen fra 11.januar kl 14.00 og rigg for arrangementet avsluttes 14.januar kl 20.00.

 

Det forventes en del biltrafikk i forbindelse med dette arrangementet, og parkeringsplassen ved tennishallen tas ut til arrangementsformål fra og med 11.januar til og med 14.januar.

På kampdagene vil Klostergata reguleres med personell iht. vedtatte arrangementsplaner.

 

 

Gjensidige-Cup i Januar

5-8 januar er det Gjensidige-Cup i Trondheim Spektrum.

Gjensidige-Cup er en treningsturnering for herrelandslaget i håndball, der Norge spiller mot USA, Portugal og Brasil i A-Hallen 5, 7 og 8 Januar.

 

Det vil være rigging på arenaen fra og med 02.januar kl. 1600, og rigg for arrangementet avsluttes mandag 09.januar kl. 2300.

Det forventes omtrent 5000 tilskuere til hver kamp.

Det forventes  en del biltrafikk i forbindelse med dette arrangementet, og  parkeringsplassen ved tennishallen tas ut til arrangementsformål fra og med 01.januar til og med 09.januar.

På kampdagene vil Klostergata reguleres med personell ihht. vedtatte arrangementsplaner.

 

 

Informasjon showkonsert «The Show Must Go On» 3. desember 2022

Lørdag 3. desember arrangeres showkonserten «The Show Must Go On» i Hall A i Trondheim Spektrum. Det er forventet ca. 3 000 publikummere.

Opprigg starter fredag 2. desember kl. 07:00 og lydprøver gjennomføres lørdag formiddag. Nedrigg starter umiddelbart etter konsertslutt og vil pågå til ca. kl. 07:00 søndag morgen. Det vil foregå en del rigging på nattestid, denne riggingen foregår innendørs og vil medføre minimalt med støy.

Lørdag 3. desember

Kl. 19:30               Dørene åpner for publikum

Kl. 21:00               Konsertstart

Kl. 23:15               Konsertslutt, publikum ledes ut av arenaen og beveger seg ut av området til fots

Parkeringsplassen utenfor tennishallen er tatt ut fredag 2 og lørdag 3. desember og vil være bemannet med parkeringsvakt i forkant og under showet iht arrangementsplan.

Som ved andre større arrangement står det trafikkinformasjonsvakter i krysset Klostergata/Mauritz Hansensgate, ved idrettsbanen og ved arenaen.

Taxier vil tillates å kjøre ned Klostergata med avstigning/påstigning av publikummere ved arenaen.

 

 

 

Informasjon «Nye Hjortens Spektakulære Juleshow» 1-17. desember 2022

I perioden torsdag 1. desember – lørdag 17. desember arrangeres «Nye Hjortens Spektakulære Juleshow» i Hall F i Trondheim Spektrum. Det er satt opp to show hver dag (kl. 19:00 og 21:00) i perioden bortsett fra 3, 4 og 11. desember som er showfrie dager. Det er 570 publikummere på hvert show.

Opprigg starter mandag 28. november kl. 23:00. Det vil foregå rigging på nattestid både natt til tirsdag 29. og natt til onsdag 30. november. Etter lossing av utstyr mandag 28. november vil porten inn til hallen stenges og riggingen vil resten av natten og påfølgende natt foregå innendørs.

Prøver gjennomføres onsdag 30. november kl. 10:00 – 23:00.

Nedrigg starter søndag 18. desember kl. 08:00 og vil pågå til mandag 19. desember kl. 23:00. Nedrigg vil hovedsakelig foregå på dagtid/kveld.

Tidsskjema showdager:

Kl. 18:00               Dørene åpner for show 1

Kl. 19:00               Start show 1

Kl. 20:00               Dørene åpner for show 2

Kl. 20:30               Slutt show 1

Kl. 21:00               Start show 2

Kl. 22:30               Slutt show 2

Dette arrangementet kommer under kategorien «mindre arrangement» og parkeringsplassen utenfor tennishallen vil derfor ikke bli tatt ut til arrangementet. Det vil heller ikke være stasjonert trafikkinformasjonsvakter i krysset Klostergata/Mauritz Hansensgate, ved idrettsbanen eller ved arenaen.

Taxier vil tillates å kjøre ned Klostergata med avstigning/påstigning av publikummere ved arenaen.

 

 

Eventinformasjon til naboer, Det Store Festmåltidet 5.november

05.november arrangerer Trondheim Spektrum Det Store Festmåltidet i hall D. Eventet starter kl. 1800, og det forventet omkring 600 gjester, med ankomst fra 1700.
Vi benytter inngang 1 til dette eventet.

Rigg starter torsdag 03.november, noe som betyr at D-hallen ikke er tilgjengelig for idrettsaktivitet på disse tre dagene.

A, F og E hallene er i normal aktivitet, og inngang for idretten for hall F er på inng. 11 og for A og E-hallene på inngang 2 (rondellen mot Ilen Kirke).

Parkeringsplassen utenfor tennishallen er tatt ut til arrangementet lørdag 05.nov. Den vil være bemannet med parkeringsvakt under selve arrangementet.

Nedrigging starter umiddelbart etter hoved-eventet slutt lørdag 05.november ca kl. 2300 og vil pågå til ca 07.00 søndag morgen, portene i hall D. Dette kan medføre noe støy natt til søndag.
Det er også lagt opp til etterfest for dette eventet, og det vil kunne pågå til 0130 natt til søndag.

 

Informasjon til naboer Bedriftsarrangement 26-27.oktober

Onsdag og torsdag 26 og 27.oktober er det et bedriftsevent i hall D og F i Trondheim Spektrum.

Rigg starter tirsdag 25.oktober. Det betyr at disse to hallene ikke er tilgjengelig for idrettsaktivitet på disse tre dagene.

A og E hallene er i normal aktivitet, og inngang for idretten for disse hallene er på inngang 2 (rondellen mot Ilen Kirke)

Parkeringsplassen utenfor tennishallen er tatt ut til arrangementet fra og med onsdag 26.oktober kl. 0600 iht arrangementsplanen. Den vil være bemannet med parkeringsvakt under selve arrangementet.

Nedrigging starter umiddelbart etter event-slutt lørdag 27.oktober og vil pågå til ca 23.00 torsdag kveld, fra portene i hall D og F. Dette kan medføre noe støy utover ettermiddag og kveld.

 

 

Informasjon idrettsarrangement 21. oktober.

Lørdag 21.oktober spiller Kolstad hjemmekamp mot Elverum i Trondheim Spektrum.

Kampen starter kl. 1630, og arenaen åpner kl. 1400.

Det vil fra kl. 1400 være FanZone i hall D og VIP arrangement i Hall F.

Opprigg starter fredag 20.oktober på ettermiddagen kl. 1700. Noe kveldsarbeid må forventes inn i portene ved hall A, D og F.

Parkeringsplassen utenfor tennishallen er tatt ut til arrangementet fra og med torsdag 19.oktober kl. 2300 iht arrangementsplanen. Den vil være bemannet med parkeringsvakt under selve arrangementet.

Som ved andre større arrangement står det trafikkinformasjonsvakter i krysset Klostergata/Mauritz Hansensgate, ved idrettsbanen og ved arenaen.

Nedrigging starter umiddelbart etter event-slutt lørdag 21.oktober og vil pågå til ca 23.00 lørdag kveld.

Informasjon arrangementet Cats – 13-15 oktober.

13., 14., og 15. oktober arrangeres Cats i A-hallen der det forventes omkring 2000-2500 gjester pr forestilling.

1 forestilling torsdag og fredag, 2 forestillinger lørdag.

Opprigg starter tirsdag 11 .oktober på morgen kl. 0800 og er ferdigstilt før første forestilling torsdag kl. 1930. Noe nattarbeid må forventes fra logistikksonen.

Parkeringsplassen utenfor tennishallen er tatt ut til arrangementet fra og med mandag 10.oktoberkl. 2300 iht arrangementsplanen. Den vil være bemannet med parkeringsvakt under selve arrangementet.

Som ved andre større arrangement står det trafikkinformasjonsvakter i krysset Klostergata/Mauritz Hansensgate, ved idrettsbanen og ved arenaen.

Nedrigging starter umiddelbart etter event-slutt lørdag 15.oktober og vil pågå til ca. 23.00 søndag 16.oktober

 

 

 

Informasjon bedriftsarrangementer 7 og 8 oktober.

Fredag 7. oktober arrangeres det bedriftsarrangement i A-hallen der det forventes omkring 1200 gjester, som skal spise middag og ha fest.

Opprigg starter onsdag 05.oktober på morgen kl. 0700. Noe nattarbeid må forventes fra logistikksonen.

Parkeringsplassen utenfor tennishallen er tatt ut til arrangementet fra og med tirsdag 04.oktober kl. 2300 iht arrangementsplanen. Den vil være bemannet med parkeringsvakt under selve arrangementet.

Som ved andre større arrangement står det trafikkinformasjonsvakter i krysset Klostergata/Mauritz Hansensgate, ved idrettsbanen og ved arenaen.

Nedrigging starter umiddelbart etter event-slutt fredag 07.oktober og vil pågå til ca. 18:00 lørdag 08.oktober.

Vi avvikler samtidig Manifestasjon for Næringsforeningen i regionen.

Denne gå i F-hallen torsdag 06.oktober kl. 1200 til 22.00

Nedrigg vil foregå til kl. 0100 natt til fredag ved port 8, F-hallen.

Deler av dette arrangementet går i konferansesalen vår utpå kvelden.

 

 

 

Informasjon konsert Deep Purple

Lørdag 01. oktober arrangeres det konsert i A-hallen med Deep Purple. Det er forventet omkring 5000 publikummere.

Opprigg starter fredag morgen kl. 0700.

Lydprøver gjennomføres lørdag formiddag.

 

Lørdag 01.okt

Kl. 18:00               Dørene åpner

Kl. 18:45               Første artist av 3 går på scenen

Kl. 2315                Konsert ferdig, publikum ledes ut av arenaen og de beveger seg ut av området til fots.

 

Parkeringsplassen utenfor tennishallen er tatt ut til arrangementet fredag og lørdag iht arrangementsplanen. Den vil være bemannet med parkeringsvakt under selve arrangementet.

Som ved andre større arrangement står det trafikkinformasjonsvakter i krysset Klostergata/Mauritz Hansensgate, ved idrettsbanen og ved arenaen.

Nedrigging starter umiddelbart etter konsertslutt lørdag 01.oktober og går  kl. 23:30 og vil pågå til ca. 06:00 søndag morgen.

 

 

 

Informasjon Bedriftsarrangement

Bedriftsarrangement arrangeres i Trondheim Spektrum lørdag 24.september i A-hallen

Opprigg starter mandag 21. sept kl. 23:00 og vil pågå helt frem til arrangementsstart 18:00 24.sept.Parkeringsplassen utenfor tennishallen er tatt ut til arrangementet i tidsrommet mandag 19. sept – søndag 25. sept og iht arrangementsplanen.

Gjestene ankommer arenaen fra 18:00 den 24.sept, med shuttlebuss, taxi og noe bil.

Nedrigg starter umiddelbart etter arrangementets slutt lørdag 24. sept og vil være avsluttet søndag 25. sept kl. 23:00. Det forventes svært liten trafikkbelastning for dette arrangementet.

 


Informasjon Boligmesse 2022

Boligmesse 2022 arrangeres i Trondheim Spektrum fredag 16. september – søndag 18. september 2022 i Hall A og D.

Opprigg starter mandag 12. sept kl. 08:00 og vil pågå helt frem til messestart fredag 16. sept. Parkeringsplassen utenfor tennishallen er tatt ut til arrangementet i tidsrommet onsdag 14. sept – søndag 18. sept og iht arrangementsplanen vil den i denne perioden være bemannet med parkeringsvakt.

Åpningstider Boligmesse 2021:

 • Fredag 16. sept: 11.00-18.00
 • Lørdag 17. sept: 09.00-17.00
 • Søndag 18. sept: 11.00-18.00

Det er satt opp shuttlebusser fra Sluppen og Pir under messens åpningstider. Bussene fra Sluppen har avstigning/påstigning ved arenaen, bussene fra Pir har avstigning/påstigning i Elvegata.

Som under andre større arrangement i Trondheim Spektrum står det trafikkinformasjonsvakter i krysset Klostergata/Mauritz Hansensgate og ved idrettsbanen.

Nedrigg starter umiddelbart etter messeslutt søndag 18. sept og vil være avsluttet mandag 19. sept kl. 23:00. Det forventes størst trafikkbelastning i tidsrommet mandag 12. sept – onsdag 14. sept og mandag 19. sept.

Les mer om Boligmesse 2022 her:  https://boligmesse.no/nb/messer/boligmesse-trondheim-2022/

 

 

 

Arrangementer i Trondheim Spektrum perioden 01.sept – 11.sept 2022.


Åpningscup arrangeres i Trondheim Spektrum – 02.sept – 11.sept 2022

Arrangør er Norges Håndballforbund region Nord, og de kontaktes ved spørsmål omkring dette arrangementet.

Helgen 02.-04. september er det kamper for junior og seniorlag, og anlegget og utenomhusområdene behandles som en «normal idretts-helg». Det går kun kamper i Hall D og Hall F for håndballen i denne perioden.

For perioden 05.september til 11.september er det kamper i aldersbestemte klasser.

Norges Håndballforbund har tatt ut parkeringsplassen ved tennisbanene/Trondheim Spektrum i hele denne perioden, og disponeres etter deres behov.

Det vil gå kamper i alle hallene i Spektrum i denne perioden, så nær som 8-9.september, da brukes D-hallen til et annet arrangement.

Klostergata og øvrige utearealer reguleres ihht. arrangementsplanene.

Det må forventes en del biltrafikk i forbindelse med avslipp og henting av utøvere, og det må forventes at lag varmer opp på uteområdene rundt anlegget.

A-hallen benyttes til et annet arrangement fra 28 august – 5. september, og for dette arrangementet gjelder følgende:


Riksmøtet Rema 1000 arrangeres i Hall A i Trondheim Spektrum lørdag 4. september 2022.
:

 • Arrangementet går i A-hallen.
 • Opprigg fra Logistikksonen fra og med søndag 28. august.
 • Det må forventes noe arbeid utendørs natt til mandag 29.aug.
 • Det vil ankomme trailere med gods søndag og mandag, med ettersendinger gjennom uken.
 • Det forventes ikke nevneverdig biltrafikk til dette arrangementet, det er et lukket arrangement, og deltakerne kommer i buss lørdag 4.september.
 • Nedrigg foregår fra lørdag kveld og utover natten, samt søndag 05.september.

D-hallen benyttes til et annet arrangement fra 8-9. september, og for dette arrangementet gjelder følgende:

Kiwiaden arrangeres i Hall D i Trondheim Spektrum fredag 09. september 2022.

Alle lag som har kamper i Hall A, F og E disse dagene må forholde seg til følgende:

 • Arrangementet går i hall D
 • Opprigg fra festplassen fra og med onsdag 07.september kl. 2300.
 • Arrangementet avvikle fredags ettermiddag/kveld 09.september
 • Dette er et lukket arrangement, og deltakerne kommer med buss.
 • Det forventes ikke biltrafikk til dette arrangementet.
 • Utenomhusområdene reguleres etter arrangementsplanene.
 • Nedrigg vil foregå fra kl. 2300 – 0600 natt til lørdag.