Naboinformasjon

Her vil vi legge ut aktuelle innlegg som berører våre naboer. Vi ønsker at også beboerne i Klostergata føler seg godt tatt vare på.

I samarbeid med politiet, Trondheim bydrift og Trondheim parkering, har vi lagt planer for god trafikkavvikling under store arrangement. Det legges opp til bruk av shuttlebusser. Besøkende går siste stykke til fots.

Det betyr at Klostergata blir sperret for vanlig trafikk under konserter, storkamper og messer. Dette for å unngå for hard trafikkbelastning til beste for beboerne i området.

Samtidig vil vi sikre at beboerne i området blir minst mulig berørt. Øyabeboere skal ikke føle seg stengt inne under store arrangement.

 

 

Informasjon Juleevangeliet desember 2021

Musikalkomedien Juleevangeliet arrangeres i Hall F i Trondheim Spektrum i desember 2021.

Opprigg foregår i perioden mandag 29. nov – torsdag 2. des. Prøver gjennomføres i perioden torsdag 2. des – fredag 10. des.

Forestillinger:

Fredag 10. des kl. 21:00 – 23:15

Lørdag 11. des kl. 21:00 – 23:15

Søndag 12. des kl. 21:00 – 23:15

Torsdag 16. des kl. 21:00 – 23:15

Fredag 17. des kl. 21:00 – 23:15

Lørdag 18. des kl. 21:00 – 23:15

Dørene åpner kl. 19:00 alle dager

Antall publikummere vil ligge på ca. 1.000 på hverforestilling. Klostergata vil ikke bemannes med trafikkinformasjonsvakter under forestillingene, men det vil være vakter utenfor Spektrum (rundkjøring/parkeringsplass).

Nedrigg starter umiddelbart etter siste forestilling er slutt og vil pågå frem til mandag 20. des kl. 13:00. Det må påregnes noe trafikk ut fra Spektrum natt til søndag 19. des og natt til mandag 20. des.

 

 

BOLIGMESSE 19. – 21. November

 

Boligmesse 2021 arrangeres i Trondheim Spektrum fredag 19. november – søndag 21. november 2021.

Opprigg starter mandag 15. nov kl. 08:00 og vil pågå helt frem til messestart fredag 19. nov. Parkeringsplassen utenfor tennishallen er tatt ut til arrangementet i tidsrommet onsdag 17. nov – søndag 21. nov og iht arrangementsplanen vil den i denne perioden være bemannet med parkeringsvakt.

 

Åpningstider Boligmesse 2021:

  • Fredag 19. nov: Kl. 12.00-19.00
  • Lørdag 20. nov: Kl. 10.00-18.00
  • Søndag 21. nov: Kl. 10.00-17.00

Det er satt opp shuttlebusser fra Sluppen og Pir under messens åpningstider. Bussene fra Sluppen har avstigning/påstigning ved arenaen, bussene fra Pir har avstigning/påstigning i Elvegata.

Som under andre større arrangement i Trondheim Spektrum står det trafikkinformasjonsvakter i krysset Klostergata/Mauritz Hansensgate og ved idrettsbanen.

Nedrigg starter umiddelbart etter messeslutt søndag 21. november og vil være avsluttet mandag 22. nov kl. 23:00. Det forventes størst trafikkbelastning i tidsrommet mandag 15. nov – onsdag 17. nov og mandag 22. november.

 

Les mer om Boligmesse 2021 her: https://boligmesse.no/nb/messer/boligmesse-trondheim-2021/

 

 

GJENSIDIGE-CUP OG NM I TAEKWON-DO 4.-7. November 

4-7 november er det Gjensidige-Cup og NM i Taekwon-Do i Trondheim Spektrum.

 

Gjensidige-Cup er en treningsturnering for herrelandslaget i håndball, og de spiller mot Frankrike, Nederland og Danmark i D-Hallen 4,6 og 7 november.

Det vil være rigging i D-hallen fra og med 02.november kl. 21:00, og rigg for arrangementet avsluttes søndag 07.nov kl. 2300.

 

Det forventes omtrent 3000 tilskuere til hver kamp, i et kampoppsett som ser slik ut:

I forbindelse med disse kampene vil Klostergata være regulert ved Mauritz Hansens gate, ved stadion og ved p-plassen ved tennishallen med trafikkinformasjonsvakter.

 

NM i Taekwon-Do er Norgesmesterskap og Landsmesterskap i ITF Taekwon-Do, med omkring 450 deltagere, 80 dommere og støtteapparat til klubber og utøvere.

Det rigges i hall A fra og med fredag 05.nov kl. 0800, og mestersapsdagene er lørdag og søndag.

Nedrigg forventes ferdig til kl. 20.00 søndag kveld.

Det forventes noe publikum fra kl. 12.00 på lørdag og i 2-3 timer.

Det forventes lite biltrafikk i forbindelse med dette arrangementet.

 

I forbindelse med disse arrangementene tas parkeringsplassen ved tennishallen ut til arrangementsformål fra og med 03.november til og med 07.november.

 

 

 

 

Informasjon Konsert 28.oktober

Trondheim Spektrum har konsert torsdag 28.oktober, og i den forbindelse gjelder følgende:

 

A-hallen er i bruk til arrangementet fra og med tirsdags morgen til og med fredag kveld denne uka. Normal aktivitet i a-hallen fra og med lørdag 30.okt.

Rigg for konserten starter kl. 2300 tirsdag 26, og er ferdig til artist går på scenen 28.oktober.

 

Hovedartist er Tix, og han har 2 supportartister.

 

Parkeringsplassen ved tennishallen er stengt hele dagen den 28.okt., mens Klostergata er stengt fra klokken 1600 til 2300 for biltrafikk.

Normal arrangementsregime sette opp i forbindelse med kontroll og oppfølging av uteområdene.

 

Konserten er ferdig kl. 2300 på torsdag kveld, men det må forventes nedrigging på anlegget utover natten.

 

 

 

Informasjon Takkekonserter SpareBank 1 SMN

Det arrangeres to takkekonserter i regi av SpareBank 1 SMN i Trondheim Spektrum, lørdag 16 og søndag 17. oktober. Det er mange som har stått på litt ekstra for andre gjennom hele pandemien, dette er konsertene for alle koronapandemiens helter.

Opprigg til konsertene starter fredag 15. oktober kl. 07:00 og vil pågå helt frem til midnatt. Lydprøver gjennomføres fredag kveld, lørdag formiddag og søndag formiddag.

Lørdag 16. oktober:
Kl. 18:30 Dørene åpner
Kl. 20:00 Konsertstart
Kl. 23:15 Konsertslutt

Søndag 17. oktober:
Kl. 17:30 Dørene åpner
Kl. 19:00 Konsertstart
Kl. 22:15 Konsertslutt

Parkeringsplassen utenfor tennishallen er tatt ut til arrangementet lørdag 16 og søndag 17. oktober og iht arrangementsplanen vil den være bemannet med parkeringsvakt.
Som ved andre større arrangement står det trafikkinformasjonsvakter i krysset Klostergata/Mauritz Hansensgate, ved idrettsbanen og ved arenaen.
Nedrigging starter umiddelbart etter konsertslutt søndag 17. oktober og vil pågå til ca. 07:00 mandag morgen.

 

 

 

NM  i Bordtennis og UM i Friidrett

Begge arrangeres i Trondheim Spektrum fra 3/9 kl. 08:00 – 5/9 kl. 18:00. De benytter D og F hallen.

Rigging starter 02. september kl. 20:00

Parkeringsplassen ved tennishallen er stengt for normal parkering f.o.m. 3/9 kl. 08:00 – 05/09 kl 20:00

 

 

 

Informasjon Aqua Nor 2021

Aqua Nor arrangeres i Trondheim Spektrum tirsdag 24. august – fredag 27. august

Opprigg starter mandag 2. august og vil pågå helt frem til messestart. Parkeringsplassen utenfor tennishallen er tatt ut til arrangementet i tidsrommet 16-30. august og iht arrangementsplanen vil den i denne perioden være bemannet med parkeringsvakt.

Åpningstider:
· Tirsdag 24. august: Kl. 10.00-17.00
· Onsdag 25. august: Kl. 10.00-17.00
· Torsdag 26. august: Kl. 10.00-17.00
· Fredag 27. august: Kl. 10.00-15.00

Det er satt opp shuttlebusser fra hotellene i byen morgen og ettermiddag, disse har avstigning i Elvegata. Bussene fra Heimdal og Hell kommer ned Klostergata med avstigning ved arenaen. Retur både fra Elvegata og fra arenaen. I tillegg vil flybussen ha avgang fra arenaen på ettermiddagene.

I samråd med Trondheim Kommune er det etablert holdeplass for av- og påstigning for taxier på parkeringsplassen ved enden av idrettsbanen.

Som ved andre større arrangement står det trafikkinformasjonsvakter i krysset Klostergata/Mauritz Hansensgate, ved idrettsbanen og ved arenaen. Mellom kl. 13.30-14.30 vil det også stå ekstra vakt i området Gudrunsgate/Andungen Barnehage for å ivareta trygg skolevei.
Nedrigging starter umiddelbart etter messeslutt fredag 27. august. Arbeidet vil pågå hver dag, også gjennom helgen og på kveldstid. I hovedsak vil det frem til mandag 30. august bli klargjort for transport ut fra området. Mandag 30. august forventes derfor å bli dagen med størst trafikkbelastning ut fra arenaen. Dette vil avta utover i uka.

Les mer om Aqua Nor her: www.aquanor.no