Naboinformasjon

Her vil vi legge ut aktuelle innlegg som berører våre naboer. Vi ønsker at også beboerne i Klostergata føler seg godt tatt vare på.

I samarbeid med politiet, Trondheim bydrift og Trondheim parkering, har vi lagt planer for god trafikkavvikling under store arrangement. Det legges opp til bruk av shuttlebusser. Besøkende går siste stykke til fots.

Det betyr at Klostergata blir sperret for vanlig trafikk under konserter, storkamper og messer. Dette for å unngå for hard trafikkbelastning til beste for beboerne i området.

Samtidig vil vi sikre at beboerne i området blir minst mulig berørt. Øyabeboere skal ikke føle seg stengt inne under store arrangement.

 

 

 

NM  i Bordtennis og UM i Friidrett

Begge arrangeres i Trondheim Spektrum fra 3/9 kl. 08:00 – 5/9 kl. 18:00. De benytter D og F hallen.

Rigging starter 02. september kl. 20:00

Parkeringsplassen ved tennishallen er stengt for normal parkering f.o.m. 3/9 kl. 08:00 – 05/09 kl 20:00

 

 

 

Informasjon Aqua Nor 2021

Aqua Nor arrangeres i Trondheim Spektrum tirsdag 24. august – fredag 27. august

Opprigg starter mandag 2. august og vil pågå helt frem til messestart. Parkeringsplassen utenfor tennishallen er tatt ut til arrangementet i tidsrommet 16-30. august og iht arrangementsplanen vil den i denne perioden være bemannet med parkeringsvakt.

Åpningstider:
· Tirsdag 24. august: Kl. 10.00-17.00
· Onsdag 25. august: Kl. 10.00-17.00
· Torsdag 26. august: Kl. 10.00-17.00
· Fredag 27. august: Kl. 10.00-15.00

Det er satt opp shuttlebusser fra hotellene i byen morgen og ettermiddag, disse har avstigning i Elvegata. Bussene fra Heimdal og Hell kommer ned Klostergata med avstigning ved arenaen. Retur både fra Elvegata og fra arenaen. I tillegg vil flybussen ha avgang fra arenaen på ettermiddagene.

I samråd med Trondheim Kommune er det etablert holdeplass for av- og påstigning for taxier på parkeringsplassen ved enden av idrettsbanen.

Som ved andre større arrangement står det trafikkinformasjonsvakter i krysset Klostergata/Mauritz Hansensgate, ved idrettsbanen og ved arenaen. Mellom kl. 13.30-14.30 vil det også stå ekstra vakt i området Gudrunsgate/Andungen Barnehage for å ivareta trygg skolevei.
Nedrigging starter umiddelbart etter messeslutt fredag 27. august. Arbeidet vil pågå hver dag, også gjennom helgen og på kveldstid. I hovedsak vil det frem til mandag 30. august bli klargjort for transport ut fra området. Mandag 30. august forventes derfor å bli dagen med størst trafikkbelastning ut fra arenaen. Dette vil avta utover i uka.

Les mer om Aqua Nor her: www.aquanor.no