Naboinformasjon

Her vil vi legge ut aktuelle innlegg som berører våre naboer. Vi ønsker at også beboerne i Klostergata føler seg godt tatt vare på.

I samarbeid med politiet, Trondheim bydrift og Trondheim parkering, har vi lagt planer for god trafikkavvikling under store arrangement. Det legges opp til bruk av shuttlebusser. Besøkende går siste stykke til fots.

Det betyr at Klostergata blir sperret for vanlig trafikk under konserter, storkamper og messer. Dette for å unngå for hard trafikkbelastning til beste for beboerne i området.

Samtidig vil vi sikre at beboerne i området blir minst mulig berørt. Øyabeboere skal ikke føle seg stengt inne under store arrangement.

 

 

Lars Winnerback konsert

I perioden 10.11.-11.11 skal det arrangeres konsert med Lars Winnerback i Trondheim Spektrum. 

Det forventes ca 3500 publikummere, som skal benytte inngang 2. 

konserten er 11.11 og vil pågå i tidsrommet kl 18-22.

Det vil være foregå noe godstrafikk ved opp og nedrigg. 

 

Noe biltrafikk vil forekomme i forbindelse med publikum, men gjennomføres i ordnede former ihht gjeldende arrangementsplan

 

Boligmesse

I perioden 30.10.-06.11 skal det arrangeres boligmesse i Trondheim Spektrum. 

Det forventes inntil 6.000 besøkende pr dag på messen, som avholdes 3.11.-05.11. 

Boligmessens åpningstid er: 

Fredag kl 11-18
Lørdag kl 10-17
Søndag kl 10-17 

Det vil foregå godstrafikk i riggeperioden men lite støy på området. 

Noe biltrafikk vil forekomme, men gjennomføres i ordnede former ihht gjeldende arrangementsplan.

 

Røyksopp og Oste - VM

Det skal arrangeres konsert med Røyksopp 26.10 og Oste-VM 27.10.-28.10. i Trondheim Spektrum. 

Rigging vil foregå i perioden 25.10-29.10.

 

Arrangementsdager: 

Det forventes ca 2.000 publikummere på konserten, og vil ikke skape vesentlig støy rundt arenaen i tidsrommet for arrangementet kl 19-23.

Inngang for publikum vil være inngang 2 mot Ila. 

 

Oste-VM avholdes i tidsrommet 27.10. kl 09.00-18.00 og 28.10. 10:00-18:00 

Her vil publikum oppleve et hav av ost fra alle verdenshjørner. I tillegg til at du får se alle de 4500 ostene som konkurrerer om å bli kåret til Verdens Beste Ost 2023. Det forventes inntil 6.000 besøkende i løpet av arrangementet. 

Publikum vil benytte inngang 1. 

 

Det vil forekomme til dels mye godstrafikk i riggeperioden, som vil ha aktivitet på logistikksone ved arenaen og på parkering ved tennishallen. Det vil til enhver tid være trafikkvakter som håndhever reglene i henhold til gjeldende  arrangementsplan. 

 

Informasjon Aqua Nor 2023

Aqua Nor arrangeres i Trondheim Spektrum tirsdag 22. august – torsdag 24. august

Opprigg starter mandag 31. juli og vil pågå helt frem til messestart. Parkeringsplassen utenfor tennishallen er tatt ut til arrangementet i tidsrommet 31. juli-28. august. I år vil det bli satt opp utstillertelt på p-plassen og benyttes derfor ikke til parkering.

Åpningstider:

  • Tirsdag 22. august: Kl. 10.00-17.00
  • Onsdag 23. august: Kl. 10.00-17.00
  • Torsdag 24. august: Kl. 10.00-17.00

     

Det er satt opp shuttlebusser fra hotellene i byen morgen og ettermiddag, disse har avstigning i Elvegata. Bussene fra Heimdal og Hell kommer ned Klostergata med avstigning ved arenaen. Retur både fra Elvegata og fra arenaen. I tillegg vil flybussen ha avgang fra arenaen på ettermiddagene.

 

For taxier er det etablert holdeplass for av- og påstigning på p-plass ved idrettsbanen.

 

Som ved andre større arrangement står det trafikkinformasjonsvakter i krysset Klostergata/Mauritz Hansensgate, ved idrettsbanen og ved arenaen. Mellom kl. 13.30-14.30 vil det også stå ekstra vakt i området Gudrunsgate/Andungen Barnehage for å ivareta trygg skolevei.

 

Nedrigging starter umiddelbart etter messeslutt torsdag 24. august. Arbeidet vil pågå hver dag, også gjennom helgen og på kveldstid. I hovedsak vil det frem til mandag 28. august bli klargjort for transport ut fra området. Mandag 28. august forventes derfor å bli dagen med størst trafikkbelastning ut fra arenaen. Dette vil avta utover i uka.

 

Les mer om Nor-Fishing her: www.aquanor.no