Naboinformasjon

Her vil vi legge ut aktuelle innlegg som berører våre naboer. Vi ønsker at også beboerne i Klostergata føler seg godt tatt vare på.

I samarbeid med politiet, Trondheim bydrift og Trondheim parkering, har vi lagt planer for god trafikkavvikling under store arrangement. Det legges opp til bruk av shuttlebusser. Besøkende går siste stykke til fots.

Det betyr at Klostergata blir sperret for vanlig trafikk under konserter, storkamper og messer. Dette for å unngå for hard trafikkbelastning til beste for beboerne i området.

Samtidig vil vi sikre at beboerne i området blir minst mulig berørt. Øyabeboere skal ikke føle seg stengt inne under store arrangement.

 

 

21.02.24 Champions League med Kolstad Håndball. 
 

Kamptidspunkt er kl 18:45 og det forventes ca 5000 tilskuere. Publikum vil ha innganger på begge sider av bygget, og ankomst til arenaen forventes fra kl 16:45. 

Det vil i tidsrommet 17:00-21:15 være mye biltrafikk i forbindelse med levering/henting av publikummere. 

Biltrafikken håndteres i henhold til gjeldende arrangementsplan.
 
 
 
I perioden 29.01.-12.02. arrangeres det flere arrangement i Trondheim Spektrum. 

Melodi Grand Prix 28.01.-04.02.

Utdanningsmessen 29.01.-02.02.

Disney on Ice  05.02.-12.02.

 

Finalen i Melodi Grand Prix avholdes 03.02.

Det forventes 8500 publikummere på arrangementet. 

Det forventes noe godstrafikk på riggedagene, personbiltrafikk på selve arrangementsdagen. 

 

Utdanningsmessen avholdes 01.02.-02.02 for elever fra VGS og ungdomsskoler fra trondheimsregionen. Det forventes ca 3000 publikummere hver arrangementsdag. 

Messens åpningstid er kl 09:00-14:00 begge dager.

Det forventes ikke støyende arbeid i riggeperioden.

 

Disney on Ice avholdes 09.02.-11.02 med flere show pr arrangementsdag. 

Det forventes opp til 3000 publikummere på hver forestilling. 

Tidspunkter for forestillinger: 

09.02. kl 18:30

10.02. kl 10:30 og 14:30 

11.02. kl 10:30 og 14:30 

Det forventes noe godstrafikk i riggeperioden, da det vil forekomme store kjøretøy i perioder. 

Trafikken håndteres i henhold til gjeldende arrangementsplan under hele perioden. 

 

Idrettsfestivalen arrangeres i Trondheim Spektrum i perioden 17.01.-20.01.

Dette arrangeres av Midt-Norge Bedriftsidrettskrets og avholdes i tidsrommet 16-23 på hverdager og kl 09-22 på lørdag. 

Det forventes personbiltrafikk under idrettsfestivalen. Trafikken håndteres i henhold til gjeldende arrangementsplan. 

 

Idrettsfestivalen arrangeres i Trondheim Spektrum i perioden 17.01.-20.01.

Dette arrangeres av Midt-Norge Bedriftsidrettskrets og avholdes i tidsrommet 16-23 på hverdager og kl 09-22 på lørdag. 

Det forventes personbiltrafikk under idrettsfestivalen. Trafikken håndteres i henhold til gjeldende arrangementsplan. 

 

06.01.24 Idrettsgallaen 

Det vil foregå noe trafikk ved arenaen i forbindelse med riggeperioden 03.01.-05.01.

Arrangementsstart for idrettsgallaen vil være kl 17.00 og det forventes ca 5000 tilskuere. 

Det vil i tidsrommet kl 17-23 være biltrafikk i Klostergata i forbindelse med publikum. 

Trafikken håndteres i henhold til gjeldende arrangementsplan.  

 

29.11. Champions League med Kolstad Håndball 

Det vil foregå lite trafikk ved arenaen i forbindelse med opprigg til håndballkampen. 

Kamptidspunkt er 15.11 kl 18:45 og det forventes ca 8500 tilskuere. Publikum vil ha innganger på begge sider av bygget, og ankomst til arenaen forventes fra kl 17:00. 

Det vil i tidsrommet 17:00-21:15 være mye biltrafikk i forbindelse levering/henting av publikummere. 

 

30.11-01.12. Stage Dolls konsert

I perioden 30.11.-01.12 skal det arrangeres konsert med Stage Dolls i Trondheim Spektrum. 

Det forventes ca 4000 publikummere til konserten.  

Arrangementet vil pågå i tidsrommet kl 18:00-01:00. 

Det vil være foregå noe godstrafikk ved opp og nedrigg, og noe biltrafikk i forbindelse med publikummere. 

 

02.12- 13.12. Håndball-VM  

Mesterskapet arrangeres på hele anlegget i denne perioden. 

Det vil være fire stk kampdager: 06.12, 08.12, 10.12, og 12.12.

På kampdagene vil det gjennomføres tre kamper i tidsrommet 15:00 - 22:00. 

Det vil være noe godstrafikk i riggeperioden, og biltrafikk i forbindelse med publikum på kampdager. 

 All trafikk gjennomføres i ordnede former ihht gjeldende arrangementsplan i hele perioden.