Personvern

Denne personvernerklæringen forteller om hvordan Trondheim Spektrum samler inn og bruker personopplysninger når du besøker nettsidene våre.

 

Behandlingsansvarlig

Trondheim Spektrum, ved Daglig Leder, er behandlingsansvarlig for virksomhetens behandling av personopplysninger. Erklæringen inneholder opplysninger du har krav på når det samles inn opplysninger fra nettstedet vårt og generell informasjon om hvordan vi behandler personopplysninger.

Formål med behandlingen

Trondheim Spektrum behandler brukerdata som et ledd i å optimalisere funksjonalitet, brukeropplevelsen og for å ivareta sikkerhet på nettsidene våre. I tillegg samler vi inn data gjennom skjema for påmelding til nyhetsbrev og kontaktskjema slik at vi effektivt kan behandle og kommunisere med de som ønsker å kontakte oss.

Hvordan vi samler inn informasjon

Informasjonen samles inn gjennom bruk av informasjonskapsler, loggføring av IP adresser, søkeskjema og skjemaer.

Informasjonskapsler

Informasjonskapsler (cookies) er små tekstfiler som plasseres på din datamaskin når du laster ned en nettside. Du kan selv bestemme om en nettside skal kunne lagre slike informasjonskapsler i din nettleser ved å endre innstillingene. Mer informasjon om hvilke informasjonskapsler vi bruker finner du nederst i dokumentet. Har du lyst til å lære mer om informasjonskapsler? Besøk nettsiden cookiesandyou.com

Loggføring av IP-adresser

IP-adresser blir innhentet av enhver som besøker våre nettsider. Dette blir gjort for å ivareta sikkerhet, finne feilkilder og for tilgangskontroll. IP-adressen kan kun knyttes til personer som gir oss tilgang til personopplysninger. Slik informasjon kan brukes til å sammenligne IP-adresse og aktivitet på nettsidene.

IP-adresser lagres over en periode som gjør det mulig å oppretteholde god funksjonalitet og sikkerhet. IP-adresser som manuelt har blitt blokkerte, f.eks. som følge av sikkerhetsbrudd, vil bli lagret så lenge det er nødvendig for å forhindre videre sikkerhetsbrudd.

Billettbestilling

Ved bestilling av billetter er det til en hver tid leverandør av løsningen som er ansvarlig for innhenting og behandling av persondata. Egne personopplysninger foreligger hos hver enkelt leverandør.

Nyhetsbrev og kontaktskjema

Trondheim Spektrum samler inn opplysninger gjennom skjemaer på våre nettsider. Det er frivillig å oppgi denne informasjonen. Hvis du velger å ikke oppgi personopplysningene, kan vi være forhindret fra å gi deg tilgang til produktet eller tjenesten. Formålet med å samle inn dette er å gi tilgang til produktene våre.

Utlevering av persondata til tredjepart

Vi utleverer eller overfører ikke personopplysningene dine videre til andre, med mindre det foreligger et lovlig grunnlag eller pålegg for slik utlevering. Enkelte databehandlere / underleverandører, har tilgang til opplysningene dine, men benytter ikke denne informasjonen til annet formål enn nærmere avtalt med oss.

Trondheim Spektrum benytter følgende underleverandører som behandler dine personopplysninger på vår vegne:

Frontkom
Drifter nettsiden og har tilgang til alle personopplysninger og data som samles inn gjennom tidligere nevnte kilder.

Vi kan også ved særskilt behov dele disse opplysningene med våre rådgivere, revisorer, advokater, IT-konsulenter og andre. Vi vil i slike tilfeller påse at alle opplysninger blir behandlet fullt ut i samsvar med formålene og at våre databehandlere / underleverandører påtar seg ansvar for å ivareta informasjonssikkerhet i samsvar med de krav og regler som til enhver tid gjelder.

Sikkerhet

Kommunikasjon mellom nettleser og webserver er kryptert. Nettsidene og dens server er satt opp med brannmur. Dersom gjentatte uønsket aktivitet kan din IP adresse bli blokkert fra våre servere.

Sletting

Personopplysninger som ikke anses som nødvendig for videre kundeforhold eller oppfølging blir slettet.

Rettigheter

Som bruker av nettsidene våre har du rett til å kreve innsyn i personopplysningene som vi behandler om deg og hvordan de behandles. Du kan også kreve retting, sletting og begrensninger i behandlingen av personopplysninger i henhold til personopplysningsloven. Hvor behandlingen av personopplysninger er basert på samtykke, kan du til enhver tid trekke samtykket tilbake.

Kontaktinformasjon

Trondheim Spektrum
+47 73 56 86 00
post@trondheimspektrum.no

Følgende informasjonskapsler og ressurser med sporing blir brukt på våre nettsider

Google Analytics

Benyttes for å analysere hvordan besøkende benytter nettsiden. Informasjonskapslene er anonymiserte og kan ikke knyttes direkte til en bestemt person.

Google Analytics benytter blant annet følgende informasjonskapsler: _ga, _gid, _gat, m.f. Du kan lese mer om disse og hvilken funksjon de har på Google Analytics sine nettsider developers.google.com

Google Ads

Vi benytter Google Ads til annonsering og for å kunne gi våre brukere mer relevant markedsføring og en god brukeropplevelse. Informasjonskapslene benyttes også til å måle effekten av og vise mer relevante annonser. Informasjonskapslene registrerer ingen personlige opplysninger på nettstedet og dataene er anonymisert. Du kan lese mer på policies.google.com

Facebook

Benyttes blant annet for å analysere trafikk og samle inn data om brukere for tilpassing av markedsføring på Facebook. Du kan lese mer på facebook.com/full_data_use_policy

Wordfence

Benyttes for å analysere trafikk på nettsiden, og avgjøre om denne er sikker eller ondsinnet.
Wordfence benytter blant annet følgende informasjonskapsler: wordfence_verifiedHuman, wfvt_[ID].

Typekit

Benyttes for å vise enkelte skrifttyper. Typekit samler inn brukerstatistikk og andre typer data spesifisert i deres personvernærklæring. Du kan lese mer på www.adobe.com

YouTube

Benyttes for å vise videoer på nettsiden. YouTube benytter egne informasjonskapsler og samler inn brukerstatistikk. Du kan lese mer på policies.google.com/privacy

Vimeo

Benyttes for å vise videoer på nettsiden. Vimeo benytter egne informasjonskapsler og samler inn brukerstatistikk. Du kan lese mer på vimeo.com/privacy

Akismet

Akismet er en tjeneste som benyttes for å forhindre at spam blir levert til våre e-postservere eller blir lagt igjen i form av kommentarer på våre nettsider. Akismet samler inn forskjellig informasjon som er spesifisert i deres egen personvernerklæring. Du kan lese mer på Automattic.

Kameraovervåking

Trondheim Spektrum Eiendom har installert et kameraovervåkingssystem på arenaen for å ivareta sikkerheten under arrangementer.

Formål:

  • Overvåkingen utføres av sikkerhetspersonell og arrangementsansvarlig i sanntid under arrangementer for å kunne oppdage, vurdere og håndtere sikkerhetstruende hendelser og ordensforstyrrelser. Informasjonen benyttes for lokal oppfølging og eventuelt for politiet ved behov.
  • Brukes av vertskap og vaktpersonell i sanntid for å se aktivitet i anlegget og hallene med bruk av oversiktsbilder.
  • Brukes til avvikshåndtering ved spesifikke hendelser hvor det er behov for verifisering og annen informasjon ikke er tilgjengelig.


Oppbevaring:

  • Opptakene lagres og slettes automatisk etter 7 dager, med mindre det er nødvendig å oppbevare dem lenger i henhold til lov eller etterforskning.


Utlevering av opptak:

Personopplysninger innhentet ved kameraovervåkning kan kun deles med andre enn den behandlingsansvarlige dersom:

  • Den som er avbildet samtykker.
  • Utleveringen skjer til politiet ved etterforskning av straffbare handlinger eller ulykker, og lovbestemt taushetsplikt ikke er til hinder for utleveringen.
  • Det følger av lov at utlevering kan skje.


Trondheim Spektrum er forpliktet til å beskytte ditt personvern og sikre at all behandling av personopplysninger skjer i samsvar med gjeldende lover og regler.